Karina på Landungsbrücken. Philharmonien i baggrunden.