Ledt te bevarels au den alsisk dialekt


Dæ stou en daggel å gjaffe, nen i e læjgaf te Pæ Sykorres affilgå.
U ve e skasse' ho Fie Wohlgemuth lich sat sæi te'ret i sin iskiosk. Hon haj e ledt a hvert i sin kiosk; bom, is, sodavand, e ledt forskellich uchblaj, å va man sånt ku fo bruch få' o en sommedau. 
Fie hon va rechte glaj for sin kiosk. Hon sa' dæ å æ hiele somme, fro midt o e formærre, å te hen o e auten. Væ jennest dau. 
Å hins' mand, Klåj, han va' enlich å rechte glaj. For så læng Fie hon sa' u i e kiosk, liså læng ho han jo frej o rue.
Men Fie døje tit mæ naue iskias. Enlich va' det no nok forde te e kiosk va så lill, te hun va nøt te å se' mæ e røch mast op au e isskaf, e miest au e dau.
Men det gek godt mæ e kiosk. Særlich tyskre kam dæ manne au. De kæut både bom å is. 
"Hundert gr. von dies und das"
"Jawohl, so gerne" soj Fie, å skæule bom æue å veje au. 
"Du fe dem i to tutte, så hæ du jen te væ fek,  bitteschøn, dankeschøn, auf wiedersehen", soj Fie, å vinke te dem. 
E isskaf det knurre, å e væuse de sværme.
Æue i e stoll fæk e flaue sæj et hvil, edde e røjten e mornes, så de ku væ klar te å fløj ind i e køchen te auten, for å klatte o e spechpøls å den røche skink. 
Jo, -det var somme o Als 😄

 ---------

Da Tinne kom op å køe

Nå do kør lich ue au æ landvej å dreje lidt te venstre, kømme do te en lille plet, hvo dæ leche et husmandsstej. Dee boe Tinne å Jønne.

Det er kun et lille stej mæ 4 køe, 2 kveje, 5 svin å en staffel høns å æ lokum i æ gå. 

Æ stuhus å æ stoll æ hvikalket å dæe hæ Tinne å Jønne læus i frej mæ hveranne å æ naboe i 37 år.

Men i den siist ti æ di kommen lidt å æ kant mæ hveranne. Se, Jønne hæ oltid holt af det daule å jævn liv – han hæ passet sin 6 tynne laen, såj å høste å strichelt æ køe å knaue sin katøfle. Hvæ dau hæ han sodden en hal stoen å æ pot mæ sin Jydske.

Å det hæ Tinne væt godt tepas mæ, ind te for et halt åes ti sin, da Hannes Scheinwerfer vandt et spil kort å en kuelpen ve å skik nau mærke ind fra æ havegryn. Da bløv Tinne greffen a den stoe konkurrencedille, å no hæ di æ hele laej fuld af sefspåen. Hun køfe ”vaskiplask” få oll hins husholdningspeeng. Hun mangle kun jet mærk, så vinne hun en rejs te Mallorca, å tænk, det æ en blå hun mangle – hun hæ 189 guel, 217 rosa, 76 grøen å 432 røe.

 Hvæ gang hun hæ skraft pæeng nok sammel, sus hun hen te æ høgge å køfe en kasten ”vaskiplask”, å hun ka it vint te hun kømme hjem mæ å åffen en – nej hun brække en op, li så snart hun æ ue af æ dø ve æ høgge. Å de krible i hin, in te hun hæ funden di mærke, men det æ alle en blå. Så hjem å ind iæ laj mæ æ sefspåen. 

Hun hæ så møje sef, te hun ka vask 14-tusen par ynnebaus, men da Jønne jo æ galt sparsomle, å kun skivte unnebaus 2 gang i æ åe., kniffe det fejt mæ å få olle de hæ sefspåen brucht.

 No æ hun begynt å hål uchblaj. Syndas BT, Billeblaj, Familiejornal å hva de no olle jerre. Å dæ æ skam manne konkurance i, så hun sende in og sende in – å det koste porto væ gang.

Siest gang meen hun bestemt, te hun haj vunnen. Da sku hun gæt om Dirch Passer o æ bille ståi å æ Marcusplads i Rom elle var ve å svøm i Kattegat. Å da han faktisk haj bajbaus å, så skrev hun: Ynnetegnede Tinne Dorothea Hansine Jønnsen, født Thomsen menn bestemt te Marcus æ gaun i æ vand.

Men det måt ha væt forket, det va en grosserer fra Klampenborre det haj vunden et sommehuus mæ farrefjernsyn å sterioanlech. Men så haj hon skigge nau ind fra æ Familiesjornal. Da sku hun gæt om Bodil Udsen sat å en giraf i Polen ælle å et æsel i Tøsbøl – men Tinne haj no alle sett et æsel mæ så lang hals, så hun meen det måt vee en giraf hun sat å. Å så skigge hun et ind te æ Familiejornal.

 Å nej vå det kribble i hin. Å da så æ Familiejornal kom, blajet hun om å sie 14 – å nej, det bløv helt sott for tinnes øjn. Det stau, at Tinne Dorothea Hansine Jønnsen haj vunnen en Fiat 500, inklusiv skat og moms.

 Det blæu en stolt ti for Tinne. Desværre haj hverken hin elle Jønne Styekort, men dæs nabo, Heine Karburator, vill gern køe mæ dem, å Tinne kollt ham for hinnes privatsjoføe.

 Jønne bløv mee og mee nænslaun, no vo olle peeng gik te uechblaj, sefspåen å benzin.

En dau besluttet Tinne, at de sku et smot te Flesborre. Heine Karburator strøch i æ møts å armbind, å så støbbet han æ Fiat 500 ue o æ gåssplads.

Jønne knurret naue, men han kom da mæ. 

Ve æ græns opdauet de te Jønnes pas va uloffen i 1937, så han måt bliv i Padborg.

Tinne stak ham 1,75, å soj: Gå do ind å få et skvat kaffe å en cremesnit, vi æ snart tebach fra Flensborre.

 Så futtet Tinne å Heine ae. De fik pot æ Fiat om i en siegae, hvo de it stau jen jennest bil – så det va plads nok.

 Tinne kojt 3 sofapurre, få dem hun haj va bløvn så fedde. Så gik de nenn i æ Gnomenkeller å sku ha Eisbein mæ Sauerkraut og Erbsenpyrre – det æ så godt få æ liv. Da de haj fåt dem plasee ve æ boe, soj Tinne: Guten heute Leute, das ist mein privatführer Heine Karburator, und wir wollen Kraut durch Freude fressen.

Æ kellner vimset rundt å skaft sæ. Gnædige Frau, Winkarte, bitte schøn. Heine sol nur kosaft haben, han soll fahren, å æ ska kun ha en Süssmost.

Da de haj fåt æ Sauerkrat i sæ, rejst de dem, å da tinne haj betalt gik de.

Å æ vej hen te æ limosine køjt Tinne lakrits for æ rest a æ peeng.

Da de kom hen te æ Fiat, stau dæ en Grüne August mæ kasket å skrårem. Han va helt kokrøj i æ gesicht å stau å skrech, olt imens han pechet å et skilt.

Haben Sie das Shild nicht gesehen, bezahlen Sie gleich 50 Mark.

Hæ do naue mæ finge, spue Heine, så må do helle kom te dochtes.

Ach Herr Doktor, soi Grüne August, Sie sind Auslænder, bitte fahren sie witer, und gute Fahrt. Så fik heine æ spiede i æ bund å hjem gik det i fuld fart. Da de va kommen hjem, soj tinne, nej, vi hæ da glemt Jønne I Padborg.

Så når naue af jer kømme te Padborg å see en lille væjsen mand mæ en cremsnit, så fortæel ham liech, te æ Fiat er platze, å Heine hæ fåt røj hunde. Så han ka role tej e rutebil hjem. 

------------

Vænn e griss blywe slaude, 

og e børn er galaude

Vænn e lys det skal tæenes, 

og e stech den ska væenes

Vænn æ daw' di er kortest, 

og æ vinte er hoarest

Vænn di ong og di gammel, 

vænn te di kryffe sammel 

Og knekke nørre 

og spis efelkache

Så væene e suel 

- å så er det jul

 Glæjle jul oll sammel

Del siden