Mjangdam rundt

En tur rundt om naturreservatet Mjangdam, ca. 8 km på asfalt og grus, i kuperet landskab. Let tur.
Start f.eks. fra parkeringspladsen ved Sønderborg Golfklub. Følg Augustenborgstien fra sydenden af ejendommen og over golfbanen. Stien er markeret med pæle.
Hvor hulvejen ender, drejes til venstre ad cykelstien mod Sønderborg. 
130 m efter åen (Strømmen) drejes til venstre op ad hulvejen, mod Mjang Dam Vandværk.
Efter vandværket ses Mjang by ude til venstre. Gå til venstre mod Mjang, hvor vejen munder ud i Thomhavevej.
Ca. 130 m inde i Mjang, drejes til venstre ad Nedergaden, som følges til  vejen Mjangmark, hvor der drejes til venstre igen.
Følg vejen til ejendommen for enden af vejen, og følg vejen til enten højre eller venstre rundt om ejendommen. Ved skoven, hvor vejen munder ud i vejen til Mjanghøj, drejes til venstre mod Gammelgård.
I Gammelgård drejes igen til venstre, ved den store gyllebeholder, mod Skakkenborg.
I Skakkenborg drejes til venstre ad landevejen mod Augustenborg, og kort efter igen til venstre mod Golfklubben.
Google “Mjang Dam” og læs om både den og Augustenborgstien på Naturstyrelsens hjemmeside.

Del siden