Om kyndelmissebogen

Kyndelmissebogens første optegnelse er fra 1757, og af de videre optegnelser fremgår det, at en forsamling kaldet Bro Grandelaug, mødtes årligt ved kyndelmisse med det formål, at give retningslinier for ligbud, ligkørsel og betaling herfor, samt ringning med kirkeklokke ved begravelse, i Bro Kommune, omfattende Bro, Krumom, Blæsborg, Skakkenborg, Gundstrup og Gundstrup-mark. Senere også aftaler vedr. høst o.lign.

Bogens formål har været at føre referater fra disse møder, samt at registrere alle dødsfald i kommunen, samt uregelmæssigheder omkring ovenstående.

I takt med at informationsstrømmen i samfundet er øget, er kyndelmissemøderne og dermed Bro Grandelaug, efter 1. verdenskrigs slutning gradvist blevet til en selskabelig forsamling. Det sidst registrerede møde er afholdt på Krumom Kro i 1936, og i 1950 er det første gang registreret, at der ikke har været afholdt kyndelmissemøde. Fra 1955 nævnes møderne ikke mere. Det må formodes at laug'et hermed er gået i opløsning.

Bogen er dog videreført, og i de senere år er der en tendens til at også andre begivenheder end dødsfald er nedskrevet. Den originale Kyndelmissebog opbevares på vores adresse, men der findes en ”oversættelse” af  optegnelserne fra starten i 1757 til den 2. august 1968 på lokalhistorisk arkiv i Augustenborg.

1968 til 2006

Afskrift af kyndelmissebogen fra 02.08.1968 til 04.03.2006:

1969

Den 29. maj døde Charlotte Elnef, 90 år gammel efter 5 dages sengeleje. Hun var åndsfrisk lige til det sidste, og havde en hukommelse uden lige. Legemet var en del svækket. Hun blev begravet på Ketting Kirkegård 2. juni.

Huset nr. 39

20. september døde Albert Nielsen. Sønnen fandt ham ved middagstid liggende død i sengen, sikkert af et hjerteslag. Han blev begravet på Ketting Kirkegård den 23. september, lige bestemt 3 år efter sin hustru. 

Huset nr. 27

Den 24. november døde Marie Sofie Christiansen, 911/2 år gammel. Hun blev begravet på Ketting Kirkegård den 27. november 1969.

I løbet af 5 ½ måned døde der 3 fra Bro.

1970

Den 25. marts døde Chresten Grau, Sebbelev, 50 år gammel, og blev begravet efter eget ønske i familiegravstedet på Ketting Kirkegård d. 28 marts.

1971

Den 4. januar døde Peter Hansen, Bromølle, 61 år gammel. Var født på Gundstrup mark, og blevbegravet på Ketting Kirkegård d. 9. januar. P. Hansen købte Bromølle for ca. 5 år siden, og hanog hustuen har restaureret Bromølle og ført den til en meget præsentabel ejendom ved delvis eget arbejde.

Den 17. marts døde Marie Voigt, Bro, på alderdomshjemmet i Augustenborg, 84 år gammel, og blev begravet på Ketting Kirkegård den 20. marts.

Den 3. juli døde Christine Peffer på hospitalet i Augustenborg, 78 år gammel, og blev begravet den 3. juli på Ketting Kirkegårds familiegravsted.

1972

Den 1. april blev Augustenborg, Ketting, Notmark og Asserballe sogne sammenlagt til én storkommune med godt 5000 indbyggere. Der blev valgt en borgerlig borgmester ……?........ Socialisterne fik 8 mandater, de borgerlige 7  mandater, de radikale 2 mandater. De blev tungen på vægtskålen og ……?......, som så fik 9 stemmer og valgt som borgmester. Samtidig sluttede beboerne i Bro sig til Augustenborg vandværk.

28. maj. Kommunen gør 39 årig  gårdejer til millionær. Jørgen Sander Bendixen, 39-årig gårdejer i Bro ved Augustenborg bliver 1. oktober 1972 millionær. Augustenborg Kommune har på et lukket møde bestemt det. Kommunen har for at sikre sin udvikling, købt Jørgen Bendixens næsten 34 ha. store ejendom for 1.688.000 kroner. Ejendommen har været i slægtens eje siden 1806. Bygningerne kan Bendixen købe tilbage for 140.000 kroner.

Den 4 juli døde Hans Detlefsen, Bro, 81 ¾ år gammel. Han havde været syg i 1 ¾ år og blev enestående passet af sin datter og svigersøn. 1921 brændte gården. Hans kone fik så store forbrændinger, at hun døde, og H. Detlefsen blev vansiret af forbrændinger resten af livet. Han var enkemand i 51 år. Han blev begravet i familiegravstedet på Ketting Kirkegård den 7 juli.

Den 28. september døde Anna Schøndorff på Sønderborg Sygehus, 76 år gammel, og blev begravet på familiegravstedet på Ketting Kirkegård den 30 september. Hun havde husly i Bro, men i 1969  købte sønnen Jørgen et hus på Gundstrup mark, og så flyttede hun med ham derned.

1973

Den 20 april døde Lorenz Petersen som boede hos Peter Christensen. De fandt ham liggende død langfredag om morgenen, vistnok af hjerteslag. Blev begravet den 24. april på KettingKirkegård. Han var ungkarl og blev 76 år gammel.

Den 8. august døde Jørgen Skaarup, Gundstrupmark, pludselig uden forudgået sygdom, 70 år gammel og begravedes i familiegravstedet den 11 august på ketting Kirkegård.

Fhv. købmand Peter Grau har bedt mig føre denne bog videre efter sin død. Han døde den 7. oktober 1974.

Bro den 14 okt. 1974

Jens Jacobsen

1974

1974 Den 7. oktober 1974 døde fhv. købmand Peter Grau, Bro, på Sønderborg Sygehus, han blev 83 år (født 1. november 1891). Det meste af sit liv har han levet i Bro. Han havde været syg i ca. 2 måneder, og blev den 11 oktober begravet på Ketting Kirkegård.

Kommunen har tildelt alle ejendomme i kommunen husnumre og disse vil fremtidig blive benyttet.

Den 3. august døde Sigrid Marie Dirks 70 år gammel (født 1-4-1904). Sammen med sin mand kom hun til Bro i 1932 og købte ejendommen husnr. 4. I 1971 flyttede de til Augustenborg. Hun blev den 7. august begravet på Ketting Kirkegård.

1975 

Den 19 april døde arbejdsmand Joseph G. Thiesen (født 15.8.1910 i Nybøl, Sundeved). Boede Gammelgård 2. J. Thiesen blev den 24 april begravet på Ketting Kirkegård.

1976

Den 24 maj døde fhv. arbejdsmand Jens Andersen Rasmussen der boede i hus nr. 3 i Bro. Han var født den 22.8.97 i Brandsbøl, Havnbjerg sogn. Den 28 maj blev han fra sygehuset i Sønderborg kørt til krematoriet i Aabenraa. Urnen bliver senere sat ned i familiegravstedet i Oksbøl.

Den 22 august døde (efter mange års svær sygdom) invalidepensionist Christian Thaysen, 65 år, født i Asserballe sogn den 16. januar 1911, boede i hus nr. 20 i Bro hvortil han flyttede i 1933. Den 25 august blev han begravet på Ketting Kirkegård.

Den 13. november døde døde gårdejer Alexander Bendixen 73 år gammel. (født 5. april 1903 i Guderup) A. Bendixen boede i mange år i Bro i hus nr. 9, men overtog senere ”Abildgård” Langdel, hvor han nu døde. Han blev den 18 november begravet på Ketting Kirkegård.

1979

Den 10. december døde Marie Hansen, født Thaysen, 42 år, født den 15. juli 1937 i Bro. Hun boede, efter at hun var blevet alene, sammen med sine forældre og sine børn i hus nr. 20 i Bro. Den 14. december blev hnu begravet på ketting Kirkegård.

1980

Den 25. juli døde Christine Marie Jacobsen, født Grau, født 29-8-02 i Ketting.Hun boede i hus nr. 10 i Bro ”Jægerhytten”. Hendes mand der døde i 1965 var jagtkonsulent. Siden 1977 måtte hun på grund af svagelighed tage ophold på Caroline-Amaliehjemmet, hvor hun nu døde. Christine M. Jacobsen blev den 30 juli begravet i familiegravstedet på Ketting Kirkegård.

Den 18. september døde Niels Kaad, 53 år, født den 24 december 1926 i Blegebæk, Ketting Sogn. Han boede i mange år i hus nr. 15 i Bro. I 27 år var han beskæftiget på Danfoss. Han varredskabsmester i Bro friv. Brandværn. Den 20. september blev han begravet på Ketting Kirkegård.

1981

Den 8. januar døde gdr. Jørgen Andersen på Odense sygehus efter ca. 1 måneds sygdom. Han blev 67 år, født den 18. december 1913 i Bovrup, Varnæs Sogn. 1949 købte han og hans hustru landbrugsejendommen Bro nr. 6, hvor de nu boede. Han blev den 13. januar begravet på Ketting Kirkegård.

1982

Den 17. juni døde Jes Peter Hansen på Sønderborg sygehus. Han var fra Øster Sottrup, født i Sottrupskov. 71 år. De sidste 11 år boede han hos enkefru Christine Hansen, Bromølle, Bro nr. 8. Den 22. juni blev han begravet på Ketting Kirkegård.  

Den 11. september døde Friederich Ludvig Nissen, 83 ½ år, født i Sønderborg den 18 februar 1899. I mange år boede han i Bro, og døde nu i hus nr. 13b. Den 14 september blev han begravet på Ketting Kirkegård.

Den 26. september døde Magdalene Møller, født Jensen, født den 4. juli 1899 i Ballum. Sammen med sin mand Christian Møller, flyttede hun 1939 til ”Svinget”  Bro 24. De sidste år har hun været syg og blev på bedste måde passet af sin mand. Den 30.9 blev hun begravet på Ketting Kirkegård.

Den 28. oktober døde Valdemar Hansen, Skakkenborg 1. Han var født 26-12-99 i Øster Starup, Egtved Sogn. I 1934 kom han hertil. Hans hustru blev syg for ca. 20 år siden, og Valdemar passede hende på bedste måde. Han var medlem af Bro friv. Brandværn i 34 år, deraf 12 som kaptajn. Den 2.11.82 blev han begravet på Ketting Kirkegård. Han blev 82 ¾ år.

1983

Den 18. december døde Christian Jensen Clausen, Skakkenborg 2, født den 4-9-1921 i Sønder-borg. Han havde på dygtig måde oparbejdet et gartneri på ejendom-men. Den 22 december blev han begravet på Ketting Kirkegård. Han blev 62 år.

1985

Den 13. september døde Anna Kirstine Clausen, føde Meier, Skakkenborg 2, 87 år, født 2. april 1898 på Kegnæs. Fra 23. august 1983 havde hun ophold på Caroline Amaliehjemmet. Den 17. september blev hun begravet på Ketting Kirkegård.

1986

Den 22. juni døde gdr. Heinrich Hohannes Winckelmann, Gundstrup, 85 år, født den 12-10-06 på Gundstrup. Han havde siden sin faders død i 1930 drevet den store ejendom. Den 26-06 blev hans båre ført til Aabenraa, hans urne vil senere blive nedsat på familiegravstedet ved Ketting Kirke.

1988

Den 26. januar døde Marie Louise Schøndorff, født Jensen den 26 august 1931 i Ragebøl, Dybbøl sogn. Hun døde på Sønderborg Sygehus. Under hendes sygdom blev hun på en god ogkærlig måde passet af datteren Solvejg. Den 29. januar blev hun begravet på Ketting Kirkegård. (Hun blev 56 år).

Den 26. februar døde Marie Sofie Grau, født Jans, 94 år gammel, født den 23. november 1893 i Hardeshøj, Oksbøl sogn. Hun boede i sit hus i Bro nr. 19b. Hun var i de seneste år bevægelses-hæmmet, men var åndsfrisk og fulgte gerne med i hvad der skete omkring hende. Hun blev på mønsterværdig måde passet af sin datter og svigersøn. Den 1. marts blev hun begravet ifamiliegravstedet ved Ketting Kirke.

Den 3. august døde fiskehandler og handelsmand Jørgen Christian Schøndorff på sygehuset i Sønderborg, 53 år, født den 23. maj 1935 i Bro, hvor han boede indtil han i 1967 købte hus i Gundstrup mark (nu Gammelgård 3). Den 6. august blev han begravet i familiegravstedet ved Ketting Kirkegård.

Den 11. november døde Peter Clausen Bonde, 61 år, født 14-2-1927 i Sundsmark. I 1971 flyttede familien til Bro nr. 4, hvor han overtog sin svigerfars landbrugsejen-dom. Hans store interesse var landbrug og sin familie. Den 16. november blev han begravet på Ketting Kirkegård.

Den 30. november døde Christian Heinrich Møller, 89 år, født 9-1-1899 i Hader-slev. Den 1-7- 39 flyttede han med familien til ”Svinget”, Bro 24. I mange år var han vognmand i Sønderborg. I 1983 tog han ophold på Caroline-Amaliehjemmet i Augustenborg, hvor han nu døde. Den 3. december blev han begravet i familiegravstedet ved Ketting Kirke.

1990 

Den 5. juni 1990 døde Leif Møller, 61 år, født den 10. juni 1928 i Egen, boede Bro 19a. Leif var elinstallatør og ansat som liniemester hod elforsyningen i 37 år. Den 8. juni blev han bisat fra Ketting Kirke.

Den 20. november døde Christian Pfeffer på sygehuset i Sønderborg, han var 65 år, født den 18 april 1925 i Bro nr. 2. I mange år var han fiskehandler og landmand. Den 23 november blev han begravet i familiegravstedet ved Ketting Krike.

1991

Den 29. januar døde Marie Hansen, 87 år, på Caroline-Amalie Gården, hun var født Hansen den 15. november 1903 i Vibøge. Hun var gift med nu afdøde Valdemar Hansen, Skakkenborg. Den 2. februar blev hun begravet ved Ketting Kirke.

1992

Den 11. december døde Hans Frederiksen, Bro nr. 12. Han var 86 år, født den 26-9-06 i Højst Sogn, Løgumkloster Kommune. Hans Frederiksen var landmand. Den sidste tid havde han ophold i Caroline-Amaliegården. Den 16 november blev han begravet i familiegravsetdet ved Ketting Kirke.

1993

Den 14. oktober døde Claus Jensen Møller, Bro 24, 68 år gammel. Han var født i Sønderborg den 14 september 1925. Han aftjente sin værnepligt i København, hvor han avancerede til kaptajn. Han opnåede også at blive ridder af Dannebrog. Claus Jensen Møller flyttede den 26.8.85 fra København til Bro.

1994

Den 15. januar døde Carl Frederik Schøndorff, Bro 13a. Han var født den 14 april 1924 i Bro 12. Karl Schøndorff arbejdede i mange år i Kornimporten, senere KFK i Augustenborg. Den 19. januar blev han begravet ved Ketting Kirke.

Den 7. september døde Christa Berg, Bro 20, 53 år gammel. Han var født Thaysen den 5 juni 1941, samme sted. En årrække virkede hun som lægesekretær ved Åbenrå sygehus. Den 13. september blev hun begravet ved Ketting Kirke.

1995

Den 28. november døde tegner Laila Thomsen, født Møller, Svinget, Bro 22. Hun var født den 15. maj 1951 i Garnisionens krikesogn i København. Hun flyttede den 15. juni 1985, sammen med sin ægtefælle, udviklingschef Benny John Thomsen til ”Svinget” Bro 20.

Den 29 december døde Ingrid Pfeffer, født Møller, Bro 2, 65 år. Hun var født i Sønderborg den 30 juni 1930. Hun var gift med landmand Christian Pfeffer og etablerede en damefrisørfor-retning i forbindelse med landejendommen. Hun drev forretningen omkring 35 år. Den 4. Januar blev hun begravet i familiegravstedet ved Ketting Kirke.

Forhenværende gårdejer Jens Jacobsen, Bro nr 23, har bedt mig føre denne bog videre efter sin død. Han døde 8-4-1996.

Bro den 16-4-1996

Peter Christian Christiansen

Bro nr. 11.

1996

Den 8 april 1996 døde fhv. Gdr. Jens Jacobsen Bro nr. 23, på Sønderborg Sygehus, han blev 81 år gammel. Han blev født den 10. august 1914 i Dyndved, gift med Helene Jacobsen, født Detlefsen, den 25 marts 1939 hvor de overtog gården, Bro nr. 21. Han deltog i kommunalpolitik fra 1945 til 1954 som sognerådsformand og fra 1948 til 1968 tillige som sognefoged i Ketting Sogn. Fik blodprop for 3 år siden, og døde nu efter hjerneblødning. Blev den 12 april begravet i familiegravstedet på Ketting Kirkegård.

Den 18-11 døde Margrethe Frederiksen, 85 år. Hun er født den 21-1-1911 Majbøl, Hørup sogn. Sammen med sin mand Hans Frederiksen flyttede hun til Bro nr. 12 i 1946, hvorfra der blev drevet landbrug. Landbruget er ophørt og solgt. De sidste par år havde hun bolig på Caroline-Amaliegården. Den 21-11 blev hun begravet i familegravstedet ved Ketting Kirke.                 

Den  ?  november døde forhv. Pastor Hans Damgaard, 85 år gammel. Han er født 1911 i Sommersted, har været præst i Ketting menighed fra 1942 til 1978. Fra 1960 – 78 også været præst for hospitalet i Augustenborg. Og fra 1969 tillige konstitueret sognepræst for Asserballe menighed. Efter pensionering boede Alice og Hans Damgaard i Augustenborg. Den 2-12-96 blev han begravet i familiegravstedet ved Ketting Kirke.

1997

Den 30. januar døde Anna Catrine Bendixen, Abildgaard, 96 år gammel. Hun er født 2-10-1900 i Bro. Hun boede sammen med sin mand Alex Bendixen på ejendommen Bro nr. 9 der var hendes fødehjem. 1962 flyttede de til Abildgaard, hendes mors fødehjem, hvorefter sønnen Jørgen Bendixen overtog ejendommen. Hendes far Jørgen Clausen har ført denne bog fra 1937 -1959. Hun blev begravet i familiegravstedet ved Ketting Kirke d. 4-2-1997.

Den 6. november døde Lauritz Dirks på Caroline-Amaliegården, 92 år gammel. Han blev gift med Sigrid Marie i 1931. 1932 overtog de ejendommen nr. 4 i Bro, nu 1997 nr. 9. 1971 flyttede de til Augustenborg hvor de købte hus. De sidste år boede han på Caroline-Amaliegården. Han var i en årrække formand for Ketting Andelsmejeri, samt besad flere andre tillidsposter. Han blev begravet i familiegravstedet ved Ketting Kirke d. 10-11-1997.

2000 

Vi gik hermed ind i det nye årtusind med knald og fyrværkeri af det helt store. Det er i årets løb blevet vedtaget, at der skulle bygges rundkørsel ved Nordborg-Fynshav krydset. Det blev samtidig besluttet, at der fra rundkørslen skulle etableres en ny tilkørselsvej til Augustenborg nord om Bro med tilslutning til Stavensbølgade. Arbejdet påbegyndtes i september og skulle være færdigt i december 2000. På grund af megen regn bliver vejen nord om Bro først færdig iforåret 2001.

2001

Vejen der går gennem Bro til Nordborgvejen bliver hermed lukket. Den 16-06 blev den nye tilkørselsvej til Augustenborg nord om Bro fra rundkørslen Fynshav-Nordborgvej til Stavensbøl-gade indviet. Vejens navn bliver Stavensbølgade fra citykrydset til rundkørslen. Der var mødt mange fra Augustenborg og Bro til indvielsen, samt fra amtet og ingeniørfirmaet NCC. Borgmester Erik Schmidt takkede for vel udført arbejde og amtet for velvillig behandling, selv om der havde været problemer. Der blev også sagt et par ord fra amtet og fra ingeniørfirmaet. 

Den 25-07:   Augustenborg by har 350 års jubilæum d. 26-8-01. Dronning Margrethe og Prins Henrik er indbudt til jubilæet, men grundet at Dronningen og Prinsen skal til bryllup i disse dage i Norge, blev det kongelige besøg fremmet til d. 25-7. En meget festlig og fint tilrettelagt dag i meget smukt vejr.

2002

Den 17-1 døde Anna Maria Thaysen på Caroline gården, 87 år gammel. Hun er født d. 9-8-1914 i Bro, og har boet der hele sin tid. Hun overlevede sin mand og tre døtre. Hun blev kaldt Mamma og trods små midler, havde hun også kræfter til at føre børnebørnene på vej i livet. Hun blev begravet i famileigravstedet ved Ketting Kirke.

Den 10-3 døde Kristine Elnef på Midtkobbel i Augustenborg. Hun er født 19-5-1920 i Egen, gift med Peter Elnef i Bro, hvor hun drev ejendommen Brovej 19 sammen med sin mand der døde i 1967. De havde 3 børn. Hun blev bisat i familiegravstedet ved Ketting Kirke.

Den 8-6 døde Christine Christensen Brovej 13a, gift med Peter Christensen. De havde 3 børn. Hun blev bisat på Ketting Kirkegård.

Den 20-6 døde vor datter Marianne Christiansen Brovej 11, kun 46 ½ år gammel. Hun var ugift og havde ingen børn. Hun overleves af hendes mor og far og 2 brødre. Hun blev bisat i familie-gravstedet ved Ketting Kirke.

2005

Den 11-9 døde Anna Kaad efter kort tids ophold på Caroline-Amaliegården, 77 år gammel. Født d- 6-5-1928 i Smøl, gift med Niels Kaad. De havde 3 børn sammen. Hun blev bisat i familie-gravstedet ved Ketting Kirke.

2006

Den 11/2:  En æra er forbi !

Bro frivillige Brandværn ophører med at eksistere fra dd. 78 år er gået. Augustenborg frivillige Brandværn ophører også med at eksistere fra dd. Grundet manglende tilslutning fra nye medlemmer ser værnene sig nødsaget til at fusionere fra dd.

Bro friv. Brandværn holdt dd. Kl. 16.00 afsluttende generalforsamling hvor værnet nedlagde sig selv. Værnet blev fotograferet samlet en sidste gang, og i sluttet optog gik vi med fakler efterfulgt af brandbilen ført af forhv. Kaptajn med de æresmedlemmer der ikke kunne gå så langt. Optoget gik til den nye brandstation på Langgade, hvor Augustenborgs afgående medlemmer ventede os. Der var spisning kl. 18:00. Kl. 19:00 begyndte den stiftende generalforsamling. Kl. 22:00 var den stiftende generalforsamling til ende, og man konstituerede sig med Karl Tolbøl som ny kaptajn for 2 år. Værnets navn: Augustenborg/Bro frivillige Brandværn.

Den 4-3-06 overgiver jeg hermed videreførelsen af kyndelmissebogen til Jørn Elnef, Brovej 19.

Christian Christiansen

2006 til -

04.03.2006

Christian Christiansen, Brovej 11, har d. 04.03.2006 bedt mig, Jørn Elnef, Brovej 19, videreføre Kyndelmissebogen fra samme dato.

Hvis jeg ved min død eller på anden måde bliver forhindret i at føre bogen, vil min kone Karina Højberg Elnef videreføre den, såfremt hun mener sig i stand til det.

Derefter videregives bogen til xxxxxxxxxx

Den originale Kyndelmissebog opbevares på vores adresse, men der findes en oversættelse/kopi af  optegnelserne fra starten i 1757 til den 2. august 1968 på lokalhistorisk arkiv i Augustenborg.

Jeg har valgt at videreføre bogen elektronisk, idet vi jo lever i elektronikkens tidsalder, og computere er blevet hver mands eje i løbet af de sidste 10 år. Endvidere har det elektroniske medie den fordel, at skriften er læselig for alle og vil vedblive med at være det. Nærværende bog fra 2. august 1968 opbevares sålededes på vores computer, og der tages jævnligt sikkerhedskopi som opbevares sikkert på vores adresse.

Fortegnelse over indbyggere i Bro ved min overtagelse pr. 04.03.2006:

Brovej:

1      Familien Sandbæk

2      Jørgen Mathiesen og Tina Pfeffer (Rune og Thor)

3      Stougaard

7      Viola Nicolaisen

9      Jørgen og Grethe Bendixen, Poul Bendixen

11   Christian og Ingeborg Christiansen

13a O. Kærsaa

13b Solveig Schøndorff

13c Peter Christensen, Per Christensen

15   Boligen efter Anne Kaad, død 11.09.2005, er til salg.

17   Margrethe og Niels Kaad’s bolig står tom.

19   Karina og Jørn Elnef

Gammel Brovej:

5      Ivar og Sys Aalbek Hansen

6      Rudi Pfeffer

7      Marie Andersen

8      Tina og Erik Jensen (Jens og Julie)

9      Karin Bonde, Steen Bonde

10   Jørgen og Lisbeth Hansen

11   Jette Olesen (Lau, Lasse, Line og Theis)

13  Mary Møller

Del siden

15  Alan og Mette Boysen (Anne Helene og Christine Marie)

16  Hardy og Tove Beck

17  Rudi Thomsen og Jette Rasmussen

18  Lars Hansen Thaysen og Lone Petersen

2006

15.02.2006

Helene Jacobsen’s bolig, Gl. Brovej 17, er solgt til Rudi Thomsen og Jette Rasmussen. Salgspris kr. 1.050.000,- Helene har siden efteråret 2005 boet på Caroline-Amaliegården i Augustenborg.

01.03.2006

Margrethe og Niels Hansen Kaad, Brovej 17, er fyttet til en beskyttet bolig på Caroline-Amaliegården i Augustenborg.

01.05.2006

Margrethe og Niels Hansen Kaad’s bolig, Brovej 17, er solgt til Jens Bjerre Johansen til overtagelse 01.06.2006 Salgspris kr. 595.000,-

09.10.2006

Den gamle brandstation, Gammel Brovej 12, er solgt til Lars Thaysen. Ejendommen skal anvendes som lager til hans murerforretning. Handelspris 115.000,-

2007

01.01.2007

Alle amter og kommuner i hele Danmark er pr. dd. nedlagt. Amter og kommuner er regionsvis slået sammen til storkommuner. Ændringen er gennemført for at effektivisere driften, gøre hierakiet fladere og dermed opnå hurtigere beslutninger og deraf følgende besparelser.

Vi er således nu blevet indbyggere i Sønderborg Kommune, som omfatter de tidligere kommuner Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Sundeved, Broager og Graasten.

Ny borgmester for storkommunen er borgmesteren fra tidligere Nordborg Kommune, Jan Prokopek Jensen (soc.dem.). Vores borgmester Aase Nyegaard (fælleslisten), samt borgmestrene fra de øvrige kommuner er fratrådt som borgmestre. Kommunens hovedsæde er Sønderborg.

01.01.2007

Boligen efter Anne Kaad, Brovej 15, er solgt til Birgitte og Bjarne Albers til overtagelse 1. marts 2007.

03.03.2007

Ved den nye rundkørsel, på tilkørselsvejen til Augustenborg, er der opført en OK-tankstation med tilhørende cafeteria og vaskehal. Anlægget er taget i brug i februar 2007, men indvies officielt i dag.

Benzinprisen er pr. dd. kr. 9,45 pr. ltr., og en bilvask koster fra kr. 49,- og opefter.

01.06.2007

Brovej 1 er solgt, grundet ægteparret Sandbæk har valgt at blive skilt. De nye ejere er Dorthe og Carsten Hyttel.

01.07.2007

Mary Møller, Gl. Brovej 13 er kommet på plejehjem i Ulkebøl. Hun har gennem flere år lidt af en fremadskridende demens.

20.08.2007

Det hidtil værste regn- og tordenvejr i landsdelen har omkring midnat d. 20. ramt området omkring Graasten. Mellem Adsbøl og Graasten blev landevejen skyllet væk over et stykke på ca. 15m, og jorden under jernbaneskinnerne lidt nord for Adsbøl blev skyllet væk i en dybde af flere meter. Der er målt 145mm regn i løbet af 1 1/2 time.

08.09.2007

Jette Abildboe Olesen, Gl. Brovej 11, og Viggo Emil Sørensen, Aabenraavej 13, Sønder-borg, er dd. blevet gift i Broager Kirke. Efter vielsen var der reception for byens borgere på Iller Slot v. Broager

2008

15.03.2008

Mary Møller’s hus, Gl. Brovej 13, er sat til salg. Pris kr. 1.580.000,- Mary er pr. 01.07.2007 flyttet til Ulkebøl Plejehjem. Hun har i flere år lidt af en fremskridende demens der nu er blevet så slem, at hun ikke kan bo alene mere.

23.06.2008

Der er afholdt Sct. Hans med fællesspisning i brandstationen, og efterfølgende bål på Erik og Tina's mark, Gammel Brovej 8.

02.08.2008

Rudi Thomsen og Jette Rasmussen Gl. Brovej 17, er blevet gift i Augustenborg Slotskirke.

2009

26.02.2009

Ivar Aalbek Hansen, Bromølle, er død, 70 år gammel. Ivar blev i juli 2008 opereret for kræft i tarmsystemet, og var indtil jul 2008 i kemo-behandling. Desværre var behandlingen ikke succesfuld, og Ivar døde på Sønderborg Sygehus efter 2 mdr’s svær sygdom.

Begravelsen finder sted 04.03.09 fra Augustenborg Slotskirke.

02.07.2009

Margrethe Kaad er død, 87 år gammel. Hun efterlader sig sin mand Niels Hansen Kaad, datteren Inga i Augustenborg, og sønnen Henning i Ketting.

01.08.2009

På initativ af Viggo Sørensen og Jette Abildboe, Gl. Brovej 11, blev der i februar 2009 afholdt stiftende generalforsamling til en ny forening i Bro. Foreningens navn er ”Bro Blues”, og foreningens formål er at afholde én årlig  Blues- eller musikfestival i Bro. Som medlemmer kan optages alle borgere bosiddende i Bro, eller personer med relation hertil.

Den 1. august er første festival afholdt med 4 orkestre og vildsvinespisning med hvad dertil hører. Der var ved festivalen tilmeldt ca. 150 medlemmer, hvoraf de ca. 125 mødte op. Festivalen afholdtes i Sten Bonde’s lade og startede kl.15:00. Festivalen må betegnes som en succes. Medlemskab kr. 150,-

02.08.2009

Første Bro Blues festival i Bro. Afholdt i Sten Bonde’s lade. Musik: H.P. Lange, Viggo og familie, Jacob Bro Trio og Sixpac Bluesband. Ca. 145 deltagere.

2010

04.09.2010

For andet år i træk var Sten’s lade rammen om Bro Blues arrangementet. Musik: Nice Voices, Lau Abildboe, Mr. David Whyte, H.P. Lange + Delta Connection. Ca. 60 deltagere.

xx.xx 2010

Lars Hansen Thaysen og Lone Petersen, Gl. Brovej 18, har fået en søn. Han skal hedde Casper.

August 2010

Rudi Thomsen og Jette Rasmussen Gl. Brovej 17, har fået en datter.

2011

10.02.2011

Helene Jacobsen er død, 94 år gammel. Helene har siden efteråret 2006 boet på plejehjemmet i Augustenborg, grundet fremskreden demens.

23.06.2011

Skt. Hans aften med fællesspisning i Sten Bonde’s lade og efterfølgende bål på Alan og Mette Bojsens mark. Det er 2. gang. Første gang var 2008. Forsøger at gøre det til en tradition fremover.

01.10.2011

I dag er der målt 26,3 grader i St. Jyndevad, hvilket er ny rekord for Oktober i DK. Den sidste uge har budt på temperaturer her i Bro mellem 20 og 24 gr.

2012

Februar måned har budt på kulderekorder. I Midtjylland er der målt ned til -22,5 gr., og her i Bro har jeg målt -17,4 gr.

07.03.2012

Christian og Ingeborg Christiansen fejrer diamantbryllup.

31.03.2012:

Motorvejsforbindelsen fra Sønderborg til Kliplev er i dag indviet og åbnet for trafik.

02.06.2012:

Den 3. Bro Bluesfestival er i dag løbet af stablen, i Steen Bonde’s lade. Primær musiker for 3. gang, H.P. Lange, + diverse andre grupper.

23.06.2012:

Skt. Hans aften, er for 3. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde’s lade, og efterfølgende bål på vores mark.

09.11.2012:

Hans H. Bendixen, søn af Alexander og Anna Cathrine Bendixen, samt bror til Jørgen Bendixen, Bro, er død efter længere tids sygdom. Bisættelse fra Augustenborg Slotskirke 16.11.2012. Hans boede til det sidste på Abildgård v. Langdel, som han overtog efter sine forældre. Han drev gården i mange år, men har i den sidste årrække pagtet jorden ud til Arne Thomhave, Thomhavegård. Gården er gået i arv til nevøen Poul Bendixen, søn af Jørgen og Grethe Bendixen, Bro.

14.11.2012:

Niels Hansen Kaad, tidligere bosat Brovej 17, er stille sovet ind i en alder af 91 år, på plejehjemmet i Augustenborg.

2013:

23.06.2013:

Skt. Hans aften, er for 4. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde’s lade, og efterfølgende bål på vores mark.

21.11.2013

Bro har atter fået en købmandsforretning. Butikskæden Netto har flyttet forretningen fra butikstorvet i Augustenborg til en nybygning på Centervej ved rundkørslen.

2014

01.03.2014:

Ejendommen ”Bromølle” Gl. Brovej 5, som har stået tom efter Sys Albæk Hansen, er købt af Maria Pfeffer, datter af Rudi Pfeffer, Gl. Brovej 6. Maria bor pt. i Ullerslev på Fyn.

23.06.2014:

Skt. Hans aften, er for 5. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde’s lade, og efterfølgende bål på vores mark.

01.11.2014:

Jette Abildboe og Viggo Sørensen er flyttet til Skovby (Als) og har pr. 01.11.2014 udlejet deres ejendom på Gammel Brovej 11 til Lisbeth Bager og Gary David Walch.

16.11.2014:

Merry Grau Møller er død, 84 år gammel. Merry har siden 1. juli 2007 boet på Ulkebøl pleje-hjem, grundet demens. Hun efterlader sig sønnen Per, der er gift og bosat i Årslev på Fyn.

Hendes bolig her i byen har siden 2008 været til salg/leje.

2015

11.05.2015

Marie Andersen, Gammel Brovej 7, er stille sovet ind i sit hjem, 94 år gammel. Marie boede lige til sin død på sin ejendom i Bro. Hun efterlader sig sine to sønner, Leif og Børge.

11.05.2015:

Der er oprettet en Facebook side "Bro, 6440 Augustenborg" til brug for alle med tilknytning til byen. Siden er beregnet til almen information.

22.06.2015:

Lars Thaysen har solgt den gamle brandstation, Gammel Brovej 12, til Jørgen Hansen, Gammel Brovej 10. Handelspris 110.000,-

23.06.2015:

Skt. Hans aften, er for 6. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde’s lade, og efterfølgende bål på vores mark. 29 deltagere.

01.07.2015

Ejendommen Gl. Brovej 13, efter Mary Møller, er solgt. Udbudspris kr. 995.000,- Salgspris 870.000,- De nye ejere er Jonas Stavski og Nadja Eliasen.

05.09.2015

Alan og Mette Boysen er blevet skilt, og Mette hedder nu Jacobsen til efternavn. Alan flytter fra byen og Mette forbliver på gården. 

2016

17.06.2016

Karin Bonde er død, 84 år gammel. Karin døede på Åbenrå Sygehus efter kort indlæggelse. Karin var datter af Laurids og Sigrid Dirks, Bro. Efter en del år i Huholt, sammen med sin mand Peter Clausen Bonde, flyttede de i 1971 til Bro, og overtog hendes fødehjem. Peter drev gården indtil han pludselig døde i novenber 1988. Karin efterlader sig to sønner, Finn som driver Sundeved VVS og Steen, som driver gården i Bro.

23.06.2016:

Skt. Hans aften, er for 7. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde’s lade, og efterfølgende bål på vores mark. Ca. 50 deltagere.

31.07.2016

Lisbeth Bager og Gary David Walch er fraflyttet lejemålet på Gammel Brovej 11.

01.08.2016

Line Abildboe Olesen og Mikkel M. Hansen er flyttet ind på Gammel Brovej 11. Ejendommen ejes af Line’s mor, Jette A. Olesen, bosiddende I Skovby.

08.09.2016

Line Abildboe Olesen og Mikkel M. Hansen er blevet gift. De hedder nu begge Abildboe Hansen.

18.09.2016

Line Abildboe Hansen har født en datter.

21.09.2016

Peter Christensen er død, 89 år gammel. Peter efterlader sig sønnerne Christian og Per og datteren Karny. Per bliver indtil videre boende i ejendommen.

2017

04.03.2017

Jonas Stavski og Nadja Eliasen, Gammel Brovej 13, er blevet gift i Ketting kirke, og hedder nu begge Stavski.

07.03.2017

Ingeborg og Christian Christiansen, Brovej 11, har fejret krondiamantbryllup i dag (65 år). 

01.05.2017

Ejendommen Gammel Brovej 15, tilhørende Alan Boysen og Mette Jacobsen er solgt. Ejendommen overtages pr. 01.09.2017 af investor Robert H. Beck, Strucksdamm 6, Flensborg.

 23.06.2017

Sankt Hans aften blev for 8. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde's lade og efterfølgende bål og hekseafbrænding. I år blev der grillet en gris som blev serveret med flødekartofler og salat. ca. 48 deltagere. Meget vellykket aften.

01.09.2017

Bygninger med tilhørende jord på 1,5 ha, Gammel Brovej 15, er sat til salg af køberen Robert H. Beck. Pris 1.398.000,-

07.10.2017

Christian Christiansen, Brovej 11, er stille sovet ind i en alder af 92 år. Bisættelsen finder sted torsdag d. 12. okt. 13:30, fra Ketting Kirke. 

2018

15.01.2018

Christian og Hanne Christensen er flyttet fra Skovvænget og til Brovej 13c, boligen efter Christian’s far, Peter Christensen.

15.01.2018

Ejendommen Gammel Brovej 15, tilhørende Robert H. Beck, er solgt til Tingting Hansen (og Freddy Kähler Hansen), Havretoften 14, Guderup. Udbudspris kr. 1.250.000,- Handelen omfatter alle bygninger samt et mindre jordtilliggende.

05.02.2018

Jonas og Nadja Stavski, Gammel Brovej 13, har fået tvillinger. En dreng og en pige.

 23.06.2018

Sankt Hans aften blev for 9. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde's lade og efterfølgende bål og hekseafbrænding. Ca. 35 deltagere.

2019

15.01.2019

Jonas og Nadja Stavski blev skilt i efteråret 2018. Nadja er flyttet til Horsens og Jonas er dd. flyttet til Guderup. Deres bolig, Gammel Brovej 13, står tom.

23.06.2019

Sankt Hans aften blev for 10. gang fejret med fællesspisning i Sten Bonde's lade og efterfølgende bål og hekseafbrænding. 19 deltagere til fællesspisning.

30.07.2019

Ejendommen Gammel Brovej 13, efter Nadja & Jonas Stavski, er gået på tvangsauktion. Auktionen er sat til 19.08.2019 kl. 10:00. Der er begæret ny auktion, som er fastsat til 23. Sep. 10:00.

Ejendommen er solgt til Lasse Iversen, søn af Anne og Bent Iversen, Midtkobbel 6, og barnebarn af Lisbeth og Jørgen Hansen, Gammel Brovej 10.

30.07.2019

Ernst Wolff har solgt sin ejendom “Grønnehus” Gammel Brovej 4, til Leif Hansen Boytang, til overtagelse 01.10.2019. Udbudspris 695.000,- salgspris 620.000,-

25.08.2019

Solveig Schöndorff er fraflyttet sin lejlighed på adressen Brovej 13B. Ny adresse ukendt.

 26.10.2019

Der er afholdt oktoberfest med fællesspisning i Lisbeth og Jørgens festlokale, den gamle brandstation. 17 deltagere.

 01.12.2019

Der er afholdt julehygge med punch, æbleskiver og juleboller i den gamle brandstation. Byens juletræ blev tændt ved samme lejlighed. Ca. 25 deltagere. Der var enighed om, at en ny juletradition er startet.

01.12.2019

Tove & Hardy's hus, Gammel Brovej 16, er udlejet til Alex Allen.

15.03.2020

Hele verden, og dermed også Danmark, er ramt af en smitsom pandemi. Pandemiens navn er Corona, og virus hedder Covid-19. Alle offentlige steder, skoler, restauranter, shoppingcentre o.lign. er lukket ned.

27.04.2020

Ejendommen "Svinget", Bro 22 & 24, tilhørende Benny John Thomsen, er solgt til Ulla Harboe, Gammel Brovej 6. Overtagelse 01.05.2020. Salgspris 850.000,-

10.05.2020

Maria Pfeffer og Søren Rasmussen, samt deres tre børn, er flyttet til Bromølle, Gammel Brovej 5.

23.06.2020

Skt. Hans med bål og heks afholdt for 11. gang. 27 personer til fællesspisning i Steen's lade.

19.09.2020

Der er afholdt oktoberfest med fællesspisning i Lisbeth og Jørgens festlokale, den gamle brandstation. 14 deltagere.

 
29.11.2020

For andet år i træk er der afholdt juletræstænding med punch, æbleskiver og boller. Arrangementet foregik udenfor grundet Corona pandemien. Ca. 25 voksne deltagere plus børn

23.06.2021

Skt. Hans med bål og heks afholdt for 12. gang. 22 personer til fællesspisning i Steen's lade.

23.06.2021

Indbyggere i Bro pr. dd., ekskl. børn.

Brovej 01

Carsten Hyttel


Dorthe HyttelBrovej 02

Jørgen MatthiesenBrovej 03

Kim Stougaard


Anne-Marie StougaardBrovej 07

Viola NicolaisenBrovej 09

Grethe Bendixen


Poul Bendixen


Jørgen BendixenBrovej 11

Ingeborg ChristiansenBrovej 13A

Morten Lyck


Karin LindkvistBrovej 13C

Christian Christensen


Per Christensen


Hanne ChristensenBrovej 15

Birgitte Albers


Bjarne AlbersBrovej 17

Lenette Johansen


Jens B JohansenBrovej 19

Jørn Elnef


Karina ElnefGammel Brovej 04

Leif BoytangGammel Brovej 05

Maria Pfeffer


Søren RasmussenGammel Brovej 06

Rudi Pfeffer


Ulla HarboeGammel Brovej 08

Erik Vandel Jensen


Tina Korff JensenGammel Brovej 09

Sten BondeGammel Brovej 10

Lisbeth Hansen


Jørgen HansenGammel Brovej 11

Jette Abildboe OlesenGammel Brovej 13

Lasse Iversen


Michael TherlingGammel Brovej 15

Tingting Hansen


Freddy Kähler HansenGammel Brovej 17

Rudi Thomsen


Jette ThomsenGammel Brovej 16

Alex AllenGammel Brovej 18

Lars Thaysen
40


22.07.2021

Carsten Hyttel, Brovej 1, er pludselig død. Carsten efterlader sin kone Dorthe og sine to døtre på hhv. 14 og 16 år. Bisættelsen finder sted 31.07.2021 fra Christianskirken i Sønderborg.

05.10.2021

Ejendommen Brovej 1 er sat til salg. Udbudspris 1.795.000

23.09.2021

Jørgen Bendixen er stille sovet ind i sit hjem, Brovej 9, i en alder af 87 år. Bisættelse finder sted fra Ketting Kirke 1. oktober.

28.11.2021

For 3. år i træk er der afholdt juletræstænding med punch, æbleskiver, boller og julemand for børnene. Ca. 40 voksne deltagere plus børn

 01.12.2021

Ejendommen Brovej 1 er solgt til Steen og Judith Hartwig, Næstved. Salgspris 1.795.000,-

 14.12.2021

Et kendt ansigt i Bro og omegn gennem 70 år, Grethe Thomhave, Thomhavegård, er død. Hun sov stille ind i aftægten til gården, i en alder af 96 år. Hun efterlader sig sønnen Arne som driver gården sammen med Jette Krogh.

24.02.2022

Lars Thaysens ejendom, Gammel Brovej 18 er sat til salg. Udbudspris kr. 2.195.000,-

Ny udbudspris kr. 1.999.000,-

 23.06.2022

Skt. Hans med bål og heks afholdt for 13. gang. 25 personer til fællesspisning i Steen's lade.


23.09.2022

Der er afholdt oktoberfest med fællesspisning i den gl. brandstation.

28.11.2021

For 4. år i træk er der afholdt juletræstænding med punch, æbleskiver, boller og julemand for børnene. Ca. 35 voksne deltagere plus børn.


14.02.2023

Hardy Laurids Beck, Stavensbølgade 32, Augustenborg (tidligere Gammel Brovej 16) er uventet sovet stille ind, i en alder af 77 år.

Hardy og Tove flyttede til Bro sidst i tresserne, og Hardy har herfra drevet tømrervirksomhed, indtil sønnen Johnny overtog firmaet. Hardy efterlader sig sin kone Tove og sønnerne Johnny og Torben, alle bosiddende i Augustenborg.


20.06.2023

Den 14. Sct. Hans i Sten´s lade er aflyst, grundet tørke og deraf følgende afbrændingsforbud.


16.08.2023

Ingeborg Christiansen, Brovej 11, er død, 92 år gammel, på Sønderborg Sygehus. Hun blev indlagt for en uge siden. Hun var mæt og træt af dage, og klar til at tage herfra. Bisættelse 22.8 kl. 11 fra Ketting Kirke. Ingeborg efterlader sig to sønner, Christian og Henrik, bosiddende i hhv. Augustenborg og Sebbelev.


18.02.2024

Henrik Christiansen og Pia Blom har overtaget boet efter Henrik's mor, Ingeborg Christiansen, Brovej 11.