Fra Genner Hoel til Kalvø

En tur i meget kuperet terræn på skovveje, trampestier og græsmarker. T/r ca. 7 km, men man bør udvide turen med en rundtur på Kalø. Der er en fin vej og sti hele vejen rundt langs vandet. For de arkæologisk interesserede, er der en samling af granitsten midt på øen.

Start fra den offentlige parkeringsplads ved Genner Hoel, og drej ind på den fint afmærkede sti, ved klatreparken. Stien går gennem et smukt og varieret skovlandskab, forbi rørskovene i bunden af Genner Bugt og videre over kuperede marker med græssende køer for til sidst at ende på Kalvø. Ruten byder på smukke udsigtspunkter med udsigt over Kalvø og det omgivende farvand. Der er raste- pladser undervejs og en primitiv overnatningsplads, hvor der må tændes bål og slås telt op for natten.

Del siden